Servis Záruka kvality

Záruka kvality

Certifikácia : STN EN ISO 9001 : 2016 / EN ISO 9001 : 2015

Oddelenie technickej kontroly v rámci optimalizácie pracovných postupov a výrobných procesov zabezpečuje :

 • zber dát o spokojnosti zákazníka
 • hodnotenie spoľahlivosti procesov –  SPC
 • analýzu reklamácií od zákazníkov
 • analýzu príčin a dôsledkov – FMEA
 • proces schvaľovania dielov pre sériovú výrobu – PPAP
 • kvality produktov v sériových dodávkach
 • vypracovanie dohôd o zabezpečovaní kvality
 • výkon metrologických činností.

 

Meracie príslušenstvo:

 • 3D merací prístroj
 • profil projektor – optický prístroj
 • váhy – stanovenie hustoty zinku
 • skúšobný stroj na stanovenie pevnosti kovov
 • ostatné kalibrované meradlá (posuvné meradlá, dutinomery, mikrometre, kalibre) na meranie kľúčových parametrov.

 

Kontrola kvality:

 • vstupná kontrola nakupovaných dielov
 • medzi - operačná kontrola prvého kusu na začiatku produkcie počas každého procesu
 • medzi - operačná kontrola posledného kusu na začiatku produkcie počas každého procesu
 • SPC – kľúčových parametrov
 • výstupná kontrola vyrobených kusov.

btn-cena
btn-cena
btn-cena

Kontrola kvality